Nove študentske zmogljivosti povečujejo privlačnost vpisa študentov na Univerzo na Primorskem