Ob predstavljenem konceptu Zakona o visokem šolstvu deležniki vztrajajo pri svojih stališčih