Ob slovesni promociji: UP šteje 50 doktorjev znanosti