Obiščite nas na sejmu Informativa ali pa na informativnih dneh na Primorskem