Objavljamo Samoevalvacijsko poročilo UP za št. leto 2008/2009