Objavljen je sklep o razpisu nadomestnih volitev člana Upravnega odbora UP