Po današnji promociji doktorjev znanosti jih Univerza na Primorskem šteje 117