Po današnjih promocijah Univerza na Primorskem šteje 224 doktorjev znanosti