Po prvem izbirnem postopku najbolj uspešna Univerza na Primorskem