Podeljene štipendije 32 študentom Univerze na Primorskem