Podeljene štipendije 39 študentom Univerze na Primorskem