Pojasnila Univerze na Primorske v zvezi z medijskimi zavajanji