Portoroška Turistica povezuje turistično gospodarstvo in akademsko skupnost