Poslanci Državnega zbora s Krasa in Obale obiskali Univerzo na Primorskem