Posnetek novinarske konference z dne 5. 12. 2016 o zaključni fazi razdružitve UP in ZRS