Postavitev "čepina" na streho prve zgradbe Kampusa Livade