Povabilo delodajalcem za priključitev k Štipendijskemu skladu UP