Povabilo organizacijam za vključitev v Štipendijski sklad UP v študijskem letu 2022/2023