Povečano zanimanje dijakov za programe Univerze na Primorskem