Pozdravimo skupaj brucke in bruce Univerze na Primorskem!