Poziv študentom za vključitev v Štipendijski sklad UP