Predsedujoča UP gostila člane rektorske konference Alpe - Jadran (AARC)