Predstavitev druge različice zakona o visokem šolstvu