Pridobili tri nove raziskovalne projekte v okviru Ciljnega raziskovalnega programa »Zagotovimo.si hrano za jutri«