Prihaja 8ECM: dr. Dragan Marušič o simetriji v matematiki in izven nje