Prilagojena preverjanja znanj in spremenjeni pogoji za napredovanje v višji letnik