Prof. dr. Andreja Kutnar postala članica Stalnega posvetovalnega odbora za podnebno politiko pri Predsedniku Republike Slovenije