PROF. DR. DRAGAN MARUŠIČ O POSTOPNEM ZMANJŠANJU RAZMERJA MED HOSPITALIZIRANIMI IN AKTIVNIMI PRIMERI: »NEKAJ SE TOREJ V SLOVENIJI ŽE DELA PRAV.«