Prva diplomanta s področja biopsihologije v Sloveniji z Univerze na Primorskem | Na študijskem programu Bioinformatika tudi dobili prvega diplomanta