Prvi slovenski univerzitetni študijski program s področja fizioterapije z novim študijskim letom na UP