Raziskovalno - razvojne aktivnosti UP v sodelovanju z gospodarstvom