Razpis za podelitev priznanj Univerze na Primorskem za leto 2011