Razpis za podelitev PRIZNANJ IN NAGRAD UNIVERZE NA PRIMORSKEM ZA LETO 2017