Rektor imenoval izr. prof. dr. Janeza Mekinca za dekana Fakultete za turistične študije - Turistice Univerze na Primorskem