Rektor imenoval izr. prof. dr. Ireno Lazar za dekanjo Fakultete za humanistične študije Univerze na Primorskem