Rektor Univerze na Primorskem bo otvoril mednarodno konferenco o poučevanju tujih jezikov in o uporabnem jezikoslovju v Sarajevu