Rektor Univerze na Primorskem: »Praznovali smo enega od dosežkov našega dela«