Rektor Univerze na Primorskem prof. dr. Dragan Marušič predstavil ekipo prorektorjev