Rektor Univerze na Primorskem promoviral štirinajst doktorjev znanosti