Rektorica prof. dr. Klavdija Kutnar: "Leto 2020 bo izjemno delovno!"