S ponedeljkom, 15. 2. 2021, bo v prostorih Univerze na Primorskem omogočena izvedba študijskega procesa v omejenem obsegu