S sodobno tehnologijo v pripravo projekta za sanacijo Servitskega samostana