Še je čas za vpis na podiplomski študij na Univerzi na Primorskem