Senat Univerze na Primorskem v sedanji sestavi uspešno zaključil svoje mandatno obdobje