Senat UP sprejel Samoevalvacijsko poročilo 2007/2008