Senat UP sprejel sklep o razpisu rednih volitev rektorja