Sestanek Znanstvenega sosveta Rektorske konference univerz Alpe Jadran