Skupen vstop treh obalnih občin v Štipendijski sklad Univerze na Primorskem