Skupna pobuda podonavskih in alpsko-jadranskih univerz za oblikovanje »Evropske razvojne regije«