Slovenski inštitut tehnologij bo aplikativen in konkreten